بر اساس اعلام روابط عمومی استانداری گلستان به منظور مدیریت مصرف و پیشگیری از خاموشی و حفظ پایداری شبکه برق استان پایان ساعت کاری اداری کلیه دستگاه های اجرایی استان در روز یکشنبه ساعت ۱۱ صبح اعلام می گردد.

بر اساس اعلام روابط عمومی استانداری گلستان به منظور مدیریت مصرف و پیشگیری از خاموشی و حفظ پایداری شبکه برق استان پایان ساعت کاری اداری کلیه دستگاه های اجرایی استان در روز یکشنبه ساعت ۱۱ صبح اعلام می گردد.

  • منبع خبر : صداوسیمای گلستان