طی تماسی که ریاست محترم‌ اتحادیه قنادان شهرستان گنبدکاووس با سردبیر پایگاه اخبار گنبد داشتند، نرخ رسمی زولبیا و بامیه درجه ۱ در گنبدکاووس کیلویی ۱۵۰هزار تومن و برای نوع درجه ۲ نیز کیلویی ۱۲۰ هزار تومان هزینه خالص فروشی زولبیا و بامیه مصوب شده است.

طی تماسی که ریاست محترم‌ اتحادیه قنادان شهرستان گنبدکاووس با سردبیر پایگاه اخبار گنبد داشتند، نرخ رسمی زولبیا و بامیه درجه ۱ در گنبدکاووس کیلویی ۱۵۰هزار تومن و برای نوع درجه ۲ نیز کیلویی ۱۲۰ هزار تومان هزینه خالص فروشی زولبیا و بامیه مصوب شده است.

آقای بنیامین کوچک خاطرنشان کرد: عرضه زولبیا و بامیه بالاتر از نرخ ۱۵۰هزار تومان ممنوع بوده و با متخلفین طبق قانون برخورد می‌گردد، ولی عرضه نرخ کمتر از این مبلغ مشکلی نداشته که در این‌ حالت بسته به کیفیت و مواد مصرفی و کشش بازار در مناطق مختلف شهر ممکن است قیمت‌ها پایین تر و متفاوت باشد.

  • نویسنده : فریدون قارئی