مجموع میزان بارندگی ایستگاه‌های باران سنجی بخش داشلی برون از زمان شروع سامانه بارشی تا صبح امروز 20 خرداد اعلام شد.

پیرو هشدار قرمز شماره ۳ سازمان هواشناسی، مجموع میزان بارندگی ایستگاه‌های باران سنجی بخش داشلی برون از زمان شروع سامانه بارشی تا صبح امروز ۲۰ خرداد:

اینچه برون ۳۰٫۸ میلی متر
داشلی برون ۱۳۹٫۴
قره ماخر ۱۵۵٫۹
قره کسلخه ۵۱٫۵
خیرخواجه سفلی ۸۷٫۵
دولت نظر ۷۵
کلیجه ۲۰٫۵
آی تمر ۱۱

مهندس توکلی_ رئیس اداره هواشناسی اینچه برون

  • نویسنده : فریدون قارئی