بازدید جهت پیگیری اجرای آسفالت جاده بین روستایی ملاعلی تپه - عوض‌حاجی گنبدکاووس

بازدید دکتر شادمهر نماینده شهرستان و آقای مرادی مشاور راهداری کل کشور و سایر مسئولین شهرستان و هیات همراه از وضعیت جاده بین روستایی ملاعلی تپه – عوض‌حاجی گنبدکاووس که اجرای این آسفالت از مصوبات سفر دکتر نیکزاد نایب رئیس مجلس می باشد، قرار شده است این مسیر که به طول ۴کیلومتر می باشد در اولین فرصت توسط پیمانکاری که مشخص شده به مرحله اجرایی برسد.

 

بازدید جهت پیگیری اجرای آسفالت جاده بین روستایی ملاعلی تپه   عوض‌حاجی گنبدکاووس بازدید جهت پیگیری اجرای آسفالت جاده بین روستایی ملاعلی تپه   عوض‌حاجی گنبدکاووس

  • نویسنده : فریدون قارئی