فعالیت کارخانه استحصال ید موضوع تازه‌ای نیست در واقع مباحث زیست محیطی برای هر گونه صنایع فعال در استان گلستان مسئله جدیدی نیست.

استاندار گلستان از بررسی مجدد فعالیت کارخانه ید استان خبر داد و گفت: ما به زودی بازدیدی از روند کار این کارخانه خواهیم داشت.

علی محمد زنگانه در خصوص فعالیت کارخانه استحصال ید گلستان(کانسار خزر) و آلایندگی ناشی از آن به خبرنگار ایسنا گفت: فعالیت کارخانه استحصال ید موضوع تازه‌ای نیست در واقع مباحث زیست محیطی برای هر گونه صنایع فعال در استان گلستان مسئله جدیدی نیست.

وی افزود: هر مجموعه صنعتی که در استان گلستان فعالیت می کند براساس ارزیابی که توسط محیط زیست انجام می شود راهکارها و نقشه هایی برای جلوگیری از بروز مشکل در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، موضوع کانسار خزر به دلیل دفع شیرابه ناشی از استخراج ید در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح شده و راهکارهای اصلاحی برای دفاع صحیح و مبتنی بر ضوابط بهداشت محیطی و زیست محیطی در قالب یک نقشه مشخص در اختیار این کارخانه قرار گرفت.

استاندار گلستان با بیان اینکه در گذشته برخی از ضوابط زیست محیطی در کارخانه استحصال ید گلستان رعایت نمی شد، تصریح کرد: اصرار ما رعایت تمامی ضوابط محیطی و زیست محیطی توسط کارخانه استحصال ید است و بهترین روش تحقق این مهم تزریق در اعماق است.

زنگانه متذکر شد: مسئولان کارخانه کانسار خزر در آخرین دیدار برنامه های هفته دولت به بنده اعلام کردند که تمامی موارد مطروحه را رعایت کرده و خواهان بازدید مجدد شدند، ما به زودی بازدیدی از روند کار این کارخانه خواهیم داشت و چنانچه موراد اصلاحی را رعایت کرده باشند ظرفیت تولید این کارخانه به حال سابق برمی گردد.

  • منبع خبر : ایسنا