اینفوگرافیک میزان مطالعه در استان ها به گزارش خبرگزاری ایرنا: بیشترین و کمترین میزان مطالعه ماهانه در کشور را در اینفوگرافیک پیش‌رو بخوانید.

اینفوگرافیک میزان مطالعه در استان ها به گزارش خبرگزاری ایرنا: بیشترین و کمترین میزان مطالعه ماهانه در کشور را در اینفوگرافیک پیش‌رو بخوانید.

 

بیشترین و کمترین میزان مطالعه ماهانه در کشور

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا