گلستان در بحث اهدای عضو نسبت به دیگر استان‌ها عقب‌تر است به طوری که در میان ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی، جایگاه ۴۵ به بعد را از آن خود کرده که مطلوب نیست.

مدیر انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه گلستان: گلستان در بحث اهدای عضو نسبت به دیگر استان‌ها عقب‌تر است به طوری که در میان ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی، جایگاه ۴۵ به بعد را از آن خود کرده که مطلوب نیست.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال رایزنی با وزارت بهداشت برای راه اندازی حداقل یک بخش پیوند عضو در یکی از بیمارستان‌های استان است.

۲۲ هزار نفر در گلستان داوطلبی خودشان برای اهدای عضو را از طریق سامانه اهدا و ارسال کد ملی به سرشماری ۳۴۳۲ اعلام کردند.

  • منبع خبر : آخرین خبر