تصاویری از تصادف شاخ به شاخ موتورسیکلت و خودروی پژو ۲۰۶‌ جاده گنبد - کلاله

مصدومین به بیمارستان و ترومای مطهری گنبد منتقل شدند.

 

تصاویری از تصادف شاخ به شاخ موتورسیکلت و خودروی پژو ۲۰۶‌ جاده گنبد   کلاله

  • نویسنده : فریدون قارئی