تصاویری از آسمان سرخ گنبدکاووس به هنگام طلوع آفتاب

تصاویری از پدیده زیبای صبح آسمان گنبدکاووس

تصاویری از پدیده زیبای صبح آسمان گنبدکاووس

تصاویری از پدیده زیبای صبح آسمان گنبدکاووس

تصاویری از پدیده زیبای صبح آسمان گنبدکاووس

تصاویری از پدیده زیبای صبح آسمان گنبدکاووس

تصاویری از پدیده زیبای صبح آسمان گنبدکاووس

  • نویسنده : راضیه اونق