معدود برفهای سال 1401 در استان گلستان و در روزهای پایانی بهمن ماه بخش هایی از استان گلستان را سفید پوش کرد که تصویر فوق مربوط به حوالی روستای انجیر چشمه رامیان می باشد.

راضیه اونق، پایگاه اخبار گنبد: معدود برفهای سال ۱۴۰۱ در استان گلستان و در روزهای پایانی بهمن ماه بخش هایی از استان گلستان را سفید پوش کرد که تصویر فوق مربوط به حوالی روستای انجیر چشمه رامیان می باشد.

 

تصویری از روز برفی روستای انجیر چشمه، بعد از گل رامیان

  • نویسنده : راضیه اونق