دندانپزشک متخلف گرگانی به جزای نقدی، تعطیلی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان: دندانپزشک متخلف گرگانی به جزای نقدی، تعطیلی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

دندانپزشک عمومی، مرتکب تخلف ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی شد.

  • منبع خبر : مهر