عمران گوگجلی، طا‌ها بهبودنیا، امید سقلی، سیدمرتضی طباطبایی، محمدرضا آل‌‍‌جلیل، آرمین قلیچ نیازی به عنوان ورزشکار و امان نظردوجی به عنوان کمک مربی ملی پوشان را دراین اردو همراه می کنند.

دهمین اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان با یک کمک مربی و ۶ بازیکن گلستانی آغاز شد.

محمد وکیلی سرمربی تیم ملی نوجوانان ۱۶ بازیکن را به این اردو که از امروز تا بیست و دوم تیر به مدت ۱۷ روز در کمپ تیم‌های ملی والیبال برگزار شده فراخوانده است.

عمران گوگجلی، طا‌ها بهبودنیا، امید سقلی، سیدمرتضی طباطبایی، محمدرضا آل‌‍‌جلیل، آرمین قلیچ نیازی به عنوان ورزشکار و امان نظردوجی به عنوان کمک مربی ملی پوشان را دراین اردو همراه می کنند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان