شهرستان گنبدکاووس دارای سومین بخش بزرگ ایران با ۱۲۸ روستااست و دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در روستاها موظف به همکاری با ادارات بنیاد مسکن و سایر دستگاه های متولی بوده و باید هرگونه تخلف را به بخشداری و فرمانداری گزارش دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان گنبدکاووس در جلسه جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در روستاها گفت: شهرستان گنبدکاووس دارای سومین بخش بزرگ ایران با ۱۲۸ روستااست و دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در روستاها موظف به همکاری با ادارات بنیاد مسکن و سایر دستگاه های متولی بوده و باید هرگونه تخلف را به بخشداری و فرمانداری گزارش دهند.

عبدالحمید گوگلانی تصریح کرد: ناظران فنی باید برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز تخلفات را گزارش داده و در صورت عدم استحکام بنا مسئولیت امضاء متوجه ناظر فنی است.

وی با تشریح کمیسیون ماده ۹۹ گفت: به دلیل کم هزینه تر بودن تخلفات وناآگاهی از قوانین اغلب روستاییان به ساخت و ساز غیر مجاز روی می آورند که باید با نظارت مستمر جلوی تخلفات گرفته شود.

وی همچنین از دهیاران شهرستان خواست تا برای توسعه مناطق خود از دانش بومی و افراد توانمند و نخبه در قالب گروههای اندیشه ورز استفاده کنند و با دستگاه های اجرایی بویژه فرمانداران و بخشداران تعامل و همكاری تنگاتنگی داشته باشند.

وی گفت: توجه به روستاهای هدف توسعه نیز در دستور كار شهرستان قرار گرفته است و دهیاران با معرفی مزیتهای روستا و گروههای اندیشه ورز میتوانند نسبت به اخذ تسهیلات اهتمام ورزند.

دراین نشست نمایندگان دهیاران نیازها و مشكلات روستاهای خودرا مطرح كردند.

  • منبع خبر : فرمانداری گنبد