آیا می‌توانیم به مردم بگویم که این موضوع مربوط به دولت بوده و به مجلس ربط ندارد؟

قالیباف در نشست با معاونت‌های پارلمانی دولت: در شرایط فعلی، مردم برای حل مشکلات خود فرقی بین مجلس و دولت قائل نیستند و این دو قوه باید در کنار هم مسائل را حل کنند.

مردم در شرایط سختی به سر می‌برند و اکثر آنها کاری به مجلس و یا دولت به تنهایی ندارند و در شرایط فعلی در صورت هر موفقیتی آن را به پای مجلس و دولت می‌نویسند و در صورت شکست نیز باز این گونه خواهد بود.

وضع گرانی‌ها در کشور غیرقابل دفاع شده است. آیا می‌توانیم به مردم بگویم که این موضوع مربوط به دولت بوده و به مجلس ربط ندارد.

منهای اینکه گفتن چنین صحبتی را وجدان ما اجازه نمی‌دهد در صورت بیان آن نیز مردم این سخنان را قبول نخواهند کرد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان