رفع موانع پیش روی راه اندازی منطقه آزاد و حمایت از آن باید در دستور کار باشد.

در دیدار دکتر زنگانه استاندار گلستان با دکتر محمد مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تاکید شد: منطقه آزاد اینچه برون گلستان از اهمیت بالایی برخوردار است و باید روند راه اندازی آن تسریع شود.
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.
رفع موانع پیش روی راه اندازی منطقه آزاد و حمایت از آن باید در دستور کار باشد.
یکپارچه سازی فعالیت ها و هماهنگی اقدامات در حوزه های زیرساختی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
خوشبختانه گلستان در راه اندازی مناطق تازه تاسیس نسبت به سایر مناطق جدیدالتأسیس کشور جلو تر است و البته در مسئله در روند راه اندازی وجود ندارد.

  • منبع خبر : صداوسیما