با وجود موافقت نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمت گذاری به اصلاح قیمت خرید و دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری مسئله گندم انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر بحث قیمت تعیین‌تکلیف شود تا با جایگزینی گندم به عنوان خوراک دام یا قاچاق ناگریز به واردات گندم برای تامین‌نیاز کشور نشویم.

بنابر دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری آنی قیمت خرید تضمینی گندم، جلسه‌ای در ۸ خرداد متشکل از اعضای شورای قیمت گذاری و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد که متاسفانه جلسه بدون نتیجه پایان یافت و به رغم گذشت حدود ۲ هفته از این ماجرا، هنوز جلسه‌ای برای تعیین‌تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل نشده است.

آمار‌ها حاکی از آن است که کشاورزان همچنان منتظر اصلاح نرخ خرید تضمینی هستند و با نرخ فعلی رغبتی به تحویل گندم ندارند که با این وجود آینده خوبی پیش روی تولید این محصول استراتژیک نیست. هرچند امسال برآورد شده بود که در تامین گندم نان خودکفا خواهیم شد.

نمایندگان مجلس و اعضای اتاق اصناف و بنیاد ملی گندمکاران بر این باورند که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم، اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم امری ضروری است، در غیراین صورت به خودکفایی و کشت گندم در سال آینده امیدی نیست. این درحالی است که به رغم گذشت حدود ۳ ماه از فصل برداشت و ۵ ماه از درخواست اصلاح قیمت خرید تضمینی، هنوز دولت به بهانه کمبود اعتبار اقدام به این امر نکرده است.

با وجود موافقت نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمت گذاری به اصلاح قیمت خرید و دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری مسئله گندم انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر بحث قیمت تعیین‌تکلیف شود تا با جایگزینی گندم به عنوان خوراک دام یا قاچاق ناگریز به واردات گندم برای تامین‌نیاز کشور نشویم.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان