مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس درباره وضعیت فعالیت مدارس در صورت قرمز شدن شرایط از نظر شیوع ویروس کرونا توضیح داد.

پیش از ظهر شنبه کمال الدین نظرنژاد معاون مدیرکل مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس در این خصوص اظهار داشت : چنانچه شهرستان از نظر ابتلا به ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار گیرد ، فعالیت کلیه مدارس در تمام دوره های تحصیلی همانند روند چندماه اخیر به صورت زوج و فرد با حداقل تراکم کلاسی به همراه آموزش مجازی خواهد بود و دانش آموزان اجباری به حضور یا عدم حضور ندارند .

مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس در ادامه افزود: در صورتی که شرایط از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرارگیرد ، تنها خوابگاه مدارس شبانه روزی تعطیل بوده و روال آموزش این مدارس همانند قبل به صورت حضوری بدون استفاده از خوابگاه برقرار خواهد بود.