محمدرضا جامی به سمت سرپرست جدید تعاون روستایی گلستان منصوب شد.

با حکم سازمان تعاون روستایی کشور محمدرضا جامی به سمت سرپرست جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی گلستان منصوب شد.

جامی پیش از این معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان را به عهده داشت.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر