گلستان حدود یک میلیون و ۹۹۰ هزار نفر جمعیت دارد که یک میلیون و ۵۲۹ هزار نفر از آنان را افراد بالای ۱۲ سال واجد شرایط دریافت واکسن کرونا تشکیل می‌دهند که تاکنون یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۸۹۲ دُز از نوبت اول واکسن کرونا برای ۹۴.۳ درصد آنان تزریق شد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان گفت: آمار تزریق نوبت‌های اول، دوم، سوم و چهارم واکسن کرونا در استان به سه میلیون و ۳۵۴ هزار و ۸۰۶ دُز رسیده است.

علی باقری: گلستان حدود یک میلیون و ۹۹۰ هزار نفر جمعیت دارد که یک میلیون و ۵۲۹ هزار نفر از آنان را افراد بالای ۱۲ سال واجد شرایط دریافت واکسن کرونا تشکیل می‌دهند که تاکنون یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۸۹۲ دُز از نوبت اول واکسن کرونا برای ۹۴.۳ درصد آنان تزریق شد.

وی این عدد را برای نوبت دوم تزریق واکسن کرونا در گلستان یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۵۴۹ دُز معادل ۸۵.۱ درصد جمعیت استان اعلام کرد و گفت: مراجعه مردم استان برای تزریق دُز سوم واکسن کرونا به نسب نوبت‌های اول و دوم کم است به طوری که تاکنون فقط ۵۳۱ هزار و ۹۳۶ نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال و ۳۴.۸ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال این نوبت را تزریق کردند.

  • منبع خبر : ایرنا