این وضعیت ۶ ماه گذشته تا به امروز میدان گدم آباد و ورودی شهر گنبدکاووس از سمت شمالِ غرب شهر است که پس از تخریب اِلِمانِ قبلی کار ساخت و تکمیل‌ کردنش تعطیل شده است.

یکی از شهروندان به پایگاه اخبار گنبد و زیر مجموعه آن در فضای مجازی چنین نوشت:

سلام این وضعیت ۶ ماه گذشته تا به امروز میدان گدم آباد و ورودی شهر گنبدکاووس از سمت شمالِ غرب شهر است که پس از تخریب اِلِمانِ قبلی کار ساخت و تکمیل‌ کردنش تعطیل شده است.

صدای شهروند برای پل گدم آباد از میدانی که تخریب شد ولی...

 

اگر بودجه تغییر ظاهر میدان نبوده چرا تخریبش کردن؟ و اگر مشکل بودجه بوده چرا ادامه نمیدن و ۶ ماهه تکمیل پروژه آن خوابیده؟

حالا اینکه چرا گدم آباد به بافت شهری اضافه نمیشه بماند…

  • نویسنده : راضیه اونق