مدیرکل استاندارد استان گلستان با بیان اینکه سازمان استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان «حلال» به واحدهای فعال در سطح کشور است، افزود: در سال گذشته برای ۱۱ واحد صنعتی گلستان نشان حلال صادر شده است.

سید مهدی حسینی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه سازمان ملی «استاندارد» سازمان نظارتی فرادستگاهی مستقل اداری، زیرنظر مستقیم رئیس جمهور است، اظهار کرد: طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، اجرای برنامه های ابلاغی سازمان در گلستان آغاز شده است و با تلاش های همکاران اداره کل استاندارد استان، میزان پیشرفت تحقق این برنامه ها از ۶۰ درصد فراتر رفته که از زمان بندی ابلاغی سازمان جلوتر هستیم.

مدیرکل استاندارد استان گلستان با اشاره به اینکه ورود به مقوله «حلال» یکی از برنامه هایی است که باید همزمان با سایر استان های کشور در استان گلستان هم اجرا می شد، ادامه داد: در قانون ۶۰ ماده ای مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، اداره کل استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان «حلال» به واحدهاست.

وی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۲ پروانه نشان حلال در کشور برای واحدهای صنعتی صادر شده است، افزود: از این تعداد ۱۱ پروانه برای واحدهای صنعتی گلستان است که نشان می دهد اداره کل استاندارد گلستان در این زمینه فرا استانی عمل کرده است.

حسینی در ادامه ضمن اشاره به برخی از اقدامات اداره کل استاندارد استان گلستان، از تدوین ۱۱ مورد استاندارد ملی در سطح استان از مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ خبر داد و خاطر نشان کرد: طی مدت مذکور ۴۰۸ مورد استانداردهای ملی در سطح استان بازنگری شد.

وی با اشاره به اینکه در این مدت، مدیران کنترل کیفیت استان ۸ هزار و ۳۵۸ نفر ساعت آموزش دیده اند، تصریح کرد: آموزش به کارکنان استاندارد در سطح استان ۶ هزار و ۹۹۰ نفر ساعت، کارشناسان استاندارد ۸۱۴ نفر ساعت و آموزش های برون سازمانی ۱۱ هزار و ۷۸۲ نفر ساعت از دیگر اقدامات اداره کل استاندارد استان است.

مدیرکل استاندارد گلستان بیان اینکه صدور و تمدید پروانه استاندارد و بازرسی و نمونه برداری از دیگر وظایف این اداره کل است، اضافه کرد: در این مدت ۸۵ مورد صدور پروانه، ۲۸۰ مورد تمدید پروانه، ۶ مورد صدور پروانه با کاربرد علایم استاندارد تشویقی و ۷ مورد صدور پروانه های نشان حد مجاز آلاینده های صنعت کشاورزی برای استان داشتیم.

وی با تأکید بر اینکه سازمان استاندارد تنها مرجع رسمی عیارسنجی طلا در سطح کشور است و در این استان ۳۱ مورد نمونه برداری انجام شده، گفت: ۳۶ مورد بازرسی صنایع انرژی، یک هزار و ۱۳۱ مورد بازرسی فنی واحدهای تولیدی و خدماتی، ۲۱۸ مورد بازرسی از تجهیزات زمین های بازی، ۹۱۹ مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی و دو هزار ۱۲۹ مورد آزمون نمونه های واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات اداره کل استاندارد استان گلستان است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا