من فقط جهت یادآوری گفتم باز صلاح کار خودتون و جامعه رو بهتر از هر کس دیگری میدونید، هرچی‌که به نفعتون‌ و جامعه باشه انجام بدید.

مشکل یکی دوتا نیست که، عزیزان به یاد داشته باشیم، اگر همه مون به یکباره بخوایم حیاط و تراس و بالکن و… در یک زمان شستشو و بشوریم اگر سری قبلی یادتون باشه تا چند روز در اکثر نقاط شهر با مشکل کم آبی یا افت فشار آب روبرو شدند.

من فقط جهت یادآوری گفتم باز صلاح کار خودتون و جامعه رو بهتر از هر کس دیگری میدونید، هرچی‌که به نفعتون‌ و جامعه باشه انجام بدید.

 

  • نویسنده : راضیه اونق