در این طرح با همکاری اکیپ های ادارات و اکیپ های انتظامی با پشتیبانی ۱۸ خودرو ۷۱ انبار ضایعاتی غیر مجاز پلمپ خواهد شد و با اقدام قانونی امکان فک پلمپ نخواهد بود.

فرماندار شهرستان گنبدکاووس اجرای طرح برخورد با مالخرها و شبکه های ضایعاتی را مصداق کار جهادی برشمرد و اظهار امیدوارای کرد : با این اقدام ضربتی آمار سیم دزدیها در شهرستان کاهش یابد.

مهدی دهرویه با تجلیل ازاین طرح اجرای آن را از لحاظ تامین امنیت مردم مهم برشمرد و گفت: هر اقدامی که روح و روان و آرامش مردم را بهم بریزد باید از آن جلوگیری کرد.

امانقلیچ شادمهر نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از این اقدام خواستار نظارت مستمر بر ضایعاتیها شد و افزود: در برآورد خسارت سیم دزدیها باید میزان خسارت به مردم ارزیابی شود نه اموال سرقتی زیرا کمبود برق موجب کاستی و فقر و محرومیت مردم میشود.

رضا اصالتی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه نیز از اجرای طرح ضربتی برخورد با مالخرها و شبکه ضایعاتی های غیر مجاز با همکاری ۴ تیم از دستگاههای اجرایی خبر داد و با ارائه آماری از واحدهای ضایعات فروشی شهر گنبدکاووس، بیان کرد: در حوزه شناسایی کارگاه هایی که مبادرت به فروش ضایعات می کنند، ۴۸ ضایعات فروشی مجوز دار و ۷۱ ضایعاتی غیر مجاز شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: در این طرح با همکاری اکیپ های ادارات و اکیپ های انتظامی با پشتیبانی ۱۸ خودرو ۷۱ انبار ضایعاتی غیر مجاز پلمپ خواهد شد و با اقدام قانونی امکان فک پلمپ نخواهد بود.

  • منبع خبر : فرمانداری