انگار روزهایی که درد یا بیماری نداشت هم همه میدونستن قرار نیست ماندگار باشه و هر روز خبرهاش پخش میشد و خیلیهامون منتظر بودیم بزرگ‌شدنشو ببینیم.

فریدون قارئی، پایگاه اخبار گنبد: انگار روزهایی که درد یا بیماری نداشت هم همه میدونستن قرار نیست ماندگار باشه و هر روز خبرهاش پخش میشد و خیلیهامون منتظر بودیم بزرگ‌شدنشو ببینیم.

متاسفانه پیروز تلف شد.

تلاش پزشکان در اتاق عمل بیمارستان دامپزشکی بی نتیجه ماند، گفته می‌شود پیروز در ۱۰ ماهگی بر اثر نارسایی کلیوی تلف شد.

خداحافظ پیروزی که در دل میلیون ها ایرانی بودی…

  • نویسنده : فریدون قارئی