نسبت درآمد با ارزش بازار مخابرات متناسب نیست و هر وقت این دو متناسب یکدیگر شوند خدمات مخابرات توسعه می‌یابد و این شرکت خصوصی به مشتریان خدمات بهتری را ارائه می‌دهد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران: درآمد شرکت‌های ایران بسیار کمتر از شرکت‌های مخابرات انگلیس است.

نسبت درآمد با ارزش بازار مخابرات متناسب نیست و هر وقت این دو متناسب یکدیگر شوند خدمات مخابرات توسعه می‌یابد و این شرکت خصوصی به مشتریان خدمات بهتری را ارائه می‌دهد.

اگر مشکلات حل شود مخابرات متحول می‌شود و اثرات مثبتی بر زندگی مردم می‌گذارد.

مشترکانی که از خط‌های تلفن ثابت خود استفاده نمی‌کنند به مخابرات اعلام کنند تا به هموطنانی که تلفن ثابت ندارند ارائه شود.

مشترکان مخابرات می‌توانند با تعرفه‌های اعلام شده به صورت رایگان از مکالمه صوتی بهرمند شوند (مشترکان تهران ۴۴۴۴ دقیقه در استان در ماه، بین استانی ۶۶۰ دقیقه و با تلفن‌های سیار حدود ۳۲۰ دقیقه) می‌توانند رایگان مکالمه کنند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان