سامانه صدور مجوز برای احداث مرکز جدید بسته شده و سه سال پیش آخرین مرکز ترک اعتیاد احداث شد.

معاون علوم پزشکی گلستان مطرح کرد:‌ بیش از دو دهه است که مراکز ترک اعتیاد مشغول فعالیت هستند و همچنان با معضل کمبود مراکز روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد مراکز از مراجعین بسیار کمتر است، گفت: سامانه صدور مجوز برای احداث مرکز جدید بسته شده و سه سال پیش آخرین مرکز ترک اعتیاد احداث شد.

زرگران ادامه داد: بر اساس گزارشات بیمه سلامت سال گذشته، این بیمه رقمی معادل سه میلیارد تومان هزینه‌های بیمه‌ای مرکز ترک اعتیاد را تقبل کرده که این رقم در سال جاری با توجه به افزایش تعرفه‌ها به ۲۳ میلیارد تومان رسیده است.

  • منبع خبر : مهر