در حال حاضر ۲۷ درصد از تعهد اشتغال شهرستان گنبدکاووس تحقق یافته که امیدواریم با اختصاص اعتبارات این تعهد به طور کامل محقق گردد.

معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاووس در جلسه ستاد اشتغال این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر ۲۷ درصد از تعهد اشتغال شهرستان گنبدکاووس تحقق یافته که امیدواریم با اختصاص اعتبارات این تعهد به طور کامل محقق گردد.

محمد رضا میرنیا اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان گنبدکاووس را ۳۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این اعتبارات بین دستگاههای اجرایی شهرستان تقسیم شده است.

وی یادآور شد: تا کنون ۱۵۹۰ نفر اشتغال در سامانه رصد ثبت شده است که نشان می‌دهد هنوز در تحقق میزان اشتغال تعهد شده عقب هستیم و از مدیران شهرستان انتظار داریم، تا یک ماه آینده ۵۰ درصد تعهد اشتغال شهرستان را محقق سازند.

وی نقش بانکها را در تحقق اشتغال تعهد شده بسیار مهم توصیف کرد و خواستار ثبت اشتغال، نظارت بر تسهیلات پرداختی و جلوگیری از انحراف تسهیلات شد.

در این جلسه هر یک از دستگاههای اجرایی متولی اشتغال به ارائه گزارش در خصوص میزان اشتغال تحقق یافته پرداختند.