تثبیت خاک، تامین اکسیژن، جلوگیری از آلودگی صوتی در شهرها، منافع اقتصادی چوب از مزایای کاشت درخت می باشد.

دکتر حق شناس استاندار گلستان در مراسم افتتاحیه پروژه بوته کاری و مقابله با بیابان زایی منطقه داشلی برون در شهرستان گنبدکاووس: هر هکتار بیابان‌زدایی ۴۰ میلیون ریال هزینه دارد و باتوجه به اینکه در استان گلستان ۳۰۰ هزار هکتار بیابان وجود دارد، هزینه بیابان‌زدایی آن ۱۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ میلیون دلار خواهد بود.

تثبیت خاک، تامین اکسیژن، جلوگیری از آلودگی صوتی در شهرها، منافع اقتصادی چوب از مزایای کاشت درخت می باشد.

تاکید اولیای دین و بزرگان به درختکاری، بی حکمت نیست و دانشمندان معتقدند که با درختکاری اصلاح لایه اوزون نیز مقدور خواهد بود.
با اعتبارات موجود، امکان بیابان‌زدایی کامل در استان وجود ندارد اما نقطه شروع خوبی است و همه باید کمک کنیم تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود.