فصول بهار و تابستان با افزایش تقاضای کودکان برای استفاده از وسایل تفریحی نصب شده در پارک ها و زمین های بازی افزایش می یابد و این وضعیت، اطمینان از ایمنی و استاندارد تجهیزات بازی را ضرورت می بخشد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد گلستان گفت: نتایج بازرسی استاندارد از پارک ها و زمین های بازی شهرستان های گرگان، گنبدکاووس و علی آباد نشان داد متاسفانه هیچ یک از وسایل بازی بررسی شده استاندارد نبود.

مهدیس مسیبی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی استاندارد گلستان گفت: فصول بهار و تابستان با افزایش تقاضای کودکان برای استفاده از وسایل تفریحی نصب شده در پارک ها و زمین های بازی افزایش می یابد و این وضعیت، اطمینان از ایمنی و استاندارد تجهیزات بازی را ضرورت می بخشد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد گلستان با بیان اینکه: متاسفانه از ۶۰ تجهیز بازرسی شده، هیچ کدام با ضوابط استاندارد مطابقت نداشت که این وضعیت، ضرورت اقدامات جدی شهرداران را برای پیشگیری از بروز حوادث و حفظ ایمنی خانواده ها و فرزندان آنها ایجاب می کند گفت: نتیجه بازرسی های استاندارد به شهرداران اطلاع داده و تاکید شد در اسرع وقت، نواقص ذکر شده برطرف و نتیجه برای بازرسی مجدد و صدور تاییدیه استاندارد اعلام شود.

  • منبع خبر : استانداری گلستان