از مهر ماه امسال سه میلیون دانش آموز تغذیه رایگان دریافت می کنند.

وزیر آموزش و پرورش: از مهر ماه امسال سه میلیون دانش آموز تغذیه رایگان دریافت می کنند.

تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محروم بعد از ۱۱ سال تعطیلی اجرایی می‌شود.

محرومیت زدایی و برقراری عدالت آموزشی به صورت جدی پیگیری می‌شود.

  • منبع خبر : صداوسیما