یک مرکز غیر مجاز خدمات لیزر در این شهرستان، بدلیل دخالت در امر پزشکی و عدم اخذ مجوز قانونی با هماهنگی واحد حقوقی ، با دستور قضایی و با مشارکت نیروی انتظامی و کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان پلمپ گردید.

به گزارش پایگاه اخبار گنبد از حمید علایی، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس، یک مرکز غیر مجاز خدمات لیزر در این شهرستان، بدلیل دخالت در امر پزشکی و عدم اخذ مجوز قانونی با هماهنگی واحد حقوقی ، با دستور قضایی و با مشارکت نیروی انتظامی و کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان پلمپ گردید.

علایی از شهروندان گرامی تقاضا می گردد در صورت مشاهده چنین مواردی با سامانه شکایت های مردمی وزارت بهداشت( ۱۹۰) یا سامانه پیغام گیر شبکه بهداشت گنبد( ۳۰۰۰۳۹۴۰۰۰۰۰۰۷) تماس حاصل فرمایند.

  • نویسنده : فریدون قارئی