پل روستای اوقچی کلاله که مسیر خالد نبی نیز از این پل می‌باشد؛ به علت جاری شدن سیلاب تخریب شد.

پل روستای اوقچی کلاله که مسیر خالد نبی نیز از این پل می‌باشد؛ به علت جاری شدن سیلاب تخریب شد.

  • نویسنده : راضیه اونق