سیدعلی مهاجر رییس ستاد انتخابات گلستان گفت: یک میلیون و ۴۳۳ هزار و ۳۲۹ گلستانی واجد شرایط شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند هستند که از این تعداد ۷۹ هزار و ۳۹۵ نفر برای نخستین بار می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

سیدعلی مهاجر رییس ستاد انتخابات گلستان گفت: یک میلیون و ۴۳۳ هزار و ۳۲۹ گلستانی واجد شرایط شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند هستند که از این تعداد ۷۹ هزار و ۳۹۵ نفر برای نخستین بار می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

چند گلستانی می‌توانند در انتخابات ۱۱ اسفند رای دهند؟ +اینفوگرافیک

  • منبع خبر : رییس ستاد انتخابات گلستان