#صدای_شهروند / تا چه زمانی باید شاهد تزریق و یا استعمال گروهی مواد مخدر با پیک‌نیک آن هم در روز روشن در معابر و کنار خیابان‌های شهر گنبدکاووس باشیم؟ لطفا بجای موکول کردن به آینده نامعلوم، زمان بگویید، یک‌هفته؟ یکماه؟ یکسال؟ دو سال؟

پایگاه اخبار گنبد – فریدون قارئی: تا چه زمانی باید شاهد تزریق و یا استعمال گروهی مواد مخدر با پیک‌نیک آن هم در روز روشن در معابر و کنار خیابان‌های شهر گنبدکاووس باشیم؟ لطفا بجای موکول کردن به آینده نامعلوم، زمان بگویید، یک‌هفته؟ یکماه؟ یکسال؟ دو سال؟

لطفا آرامش و امنیت روانی و فکری را به شهر برگردانید.

#وقت_عمل

  • نویسنده : #فریدون_قارئی