رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گنبدکاووس از کشف یک بهله بالابان از متخلفان در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی اظهارکرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با همکاری مامورین هنگ مرزی اترک طی بازرسی از متخلفان صید پرندگان شکاری، موفق به دستگیری دو نفر متخلف و کشف یک بهله بالابان شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گنبدکاووس افزود: پرونده متخلفان همراه صورتجلسه تخلف و ادوات مکشوفه برای پیگیری قضایی به دادگاه عمومی داشلی برون ارسال شد.