چرا علوم پزشکی گلستان داروهای بیماران خاص رو نمیاره. هیچکسی هم جوابگو نیست و تازه بهانه هم میاره که مثلا همه جا کمبود دارو هست.

یکی از شهروندان گنبدی بدین شکل گلایه خود را به سردبیر پایگاه اخبار گنبد ارسال کرد و گفت:

سلام
چرا علوم پزشکی گلستان داروهای بیماران خاص رو نمیاره. هیچکسی هم جوابگو نیست و تازه بهانه هم میاره که مثلا همه جا کمبود دارو هست.

داروی ساندیمون مختص بیماران پیوندیه که اگر بهشون نرسه سیستم ایمنی بدن بیمار عضو پیوندی را پس میزنه و به عبارتی مایه حیات بیماره.

علوم پزشکی گلستان میگه کلا تو کشور نیست در صورتیکه میایم میبینیم جاهای دیگه حتی شهر شاهرود هم داره ولی چون پرونده بیمار برای استان دیگه ای هست بخاطر‌ همین دارو نمیدن. چرا هیچکسی به فکر ماها نیست؟

  • نویسنده : فریدون قارئی