گوشه‌هایی از آبگرفتگی امروز خیابان کمینه گنبدکاووس (خیابان روبروی برج‌ قابوس از سمت غرب)

گوشه‌هایی از آبگرفتگی امروز خیابان کمینه گنبدکاووس (خیابان روبروی برج‌ قابوس از سمت غرب)

  • نویسنده : راضیه اونق