مجوز ۲۱ پروژه گردشگری کشاورزی در سطح استان صادر شده که این تعداد زمینه اشتغال ۱۸۱ نفر را فراهم ساخته است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان: مجوز ۲۱ پروژه گردشگری کشاورزی در سطح استان صادر شده که این تعداد زمینه اشتغال ۱۸۱ نفر را فراهم ساخته است.

استان گلستان با برخورداری از تنوع اقلیم، غنای محصولات کشاورزی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی متنوع در دامنه‌های کوهستانی، جلگه‌ای و صحرایی، ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری کشاورزی دارد.

طبق گفته ساوری در حال حاضر ۱۰۲ متقاضی دریافت مجوز مزرعه گردشگری در استان در حال تشکیل پرونده هستند.

  • منبع خبر : مهر