مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی گلستان از درگیری ۱۰ هزار هکتار مزارع گندم‌ استان با آفت علف هرز خبر داد و از کشاورزان خواست سمپاشی به موقع برای مقابله با این عامل خسارت‌زا را جدی بگیرند.

کیانوش حق‌نما  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: علف هرز از جمله آفت‌های خسارت‌زا به مزارع گندم در گلستان به حساب می‌آید و استفاده از بذور خود مصرفی و انتقال آن به سایر نقاط به‌جای استفاده از بذور گواهی شده و عدم رعایت تناوب از مهمترین دلایل گسترش آن است.

وی شناسایی، انتخاب نوع سم و زمان مناسب سمپاشی و تنظیم پاشنده سمپاشی را چهار اصل مبارزه با آفت علف هرز دانست و افزود: کشاورزان باید قبل از ۶ برگی شدن علف هرز با تشخیص نوع آن با سموم مناسب نسبت به سمپاشی اقدام کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه هرساله حدود ۳۳۰ هزار هکتار از مزارع گندم استان برای مبارزه با این آفت سمپاشی می‌شود، گفت: برخی از سموم مناسب علف‌های هرز نازک برگ و برخی دیگر مختص علف‌های هرز پهن برگ است اما برخی کشاورزان تصور می‌کنند سموم برای هرنوع علف هرزی کارآیی یکسان دارد.

حق‌نما به کشاورزان توصیه کرد: قبل از پنج برگی شدن علف‌های هرز نسبت به سمپاشی اقدام کنند اما اگر کشاورزی نسبت به شناسایی نوع علف در زمان چند برگی آگاهی نداشت می‌تواند نمونه علف هرز را به کلینیک گیاه پزشکی نشان دهد و دستورالعمل سم را دریافت کند.

وی افزود: رعایت تناوب در استفاده از سموم موضوع دیگری است که کشاورزان باید مورد توجه قرار دهند چراکه علف هرز هر سه تا پنج سال یکبار نسبت به سموم مشابه، مقاوم می‌شود و به همین دلیل باید هر سال برای مقابله با علف هرز یک‌نوع سم متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: مزارع گندم و کلزای نواحی جنوبی و غرب استان محل اصلی تراکم آفت علف هرز به‌حساب می‌آید لذا همواره به کشاورزان این مناطق توصیه می‌شود از نظرات کارشناسان در رابطه بهترین نوع و زمان مناسب سم‌پاشی با سموم توصیه شده بهره گیرند.

حق نما گفت: امسال تاکنون ۱۰ هزار هکتار از گندم‌زارهای گلستان درگیر با علف هرز شد و در صورت اقدام به موقع کشاورزان در بحث سمپاشی جلوی کاهش عملکرد گرفته می‌شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا