تامین حدود ۸۰۰ هکتار زمین در ادامه اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برنامه است و هفت هکتار زمین در قرق و ۱.۵ هکتار در نگین شهر در مرحله تهیه نقشه است و زمین ۲ هکتاری جهاد کشاورزی در گنبدکاووس هم در مرحله واگذاری برای اجرای این طرح قرار دارد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان: تامین حدود ۸۰۰ هکتار زمین در ادامه اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برنامه است و هفت هکتار زمین در قرق و ۱.۵ هکتار در نگین شهر در مرحله تهیه نقشه است و زمین ۲ هکتاری جهاد کشاورزی در گنبدکاووس هم در مرحله واگذاری برای اجرای این طرح قرار دارد.

۹۱ هزار و ۳۷۸ نفر از مردم گلستان در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کردند که با انجام مراحل مختلف به پرونده ۶۸ هزار و ۷۶۱ نفر معادل ۸۱ درصد رسیدگی و در نهایت ۲۶ هزار و ۳۷۶ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

  • منبع خبر : ایرنا