با پایان فصل برداشت محصولات پاییزه ۲۰۰ هزار تن گندم، جو و کلزا در مزارع کشاورزی این شهرستان تولید شد.

مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس گفت: با پایان فصل برداشت محصولات پاییزه ۲۰۰ هزار تن گندم، جو و کلزا در مزارع کشاورزی این شهرستان تولید شد.

حبیب الله زارع سطح برداشت محصولات پاییزه از مزارع گندم را ۸۹ هزار و ۳۰۰ هکتار، جو را ۱۶ هزار و ۵۱۴ هکتار و کلزا را ۶ هزار و ۲۵۱ هکتار اعلام کرد و افزود: با پایان فصل برداشت ۱۷۰ هزار تن گندم، ۲۱ هزار تن جو و ۹ هزار تن کلزا توسط کشاورزان این شهرستان تولید شد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۱۰۲ هزار تن از محصول گندم برداشتی توسط کشاورزان با نرخ دولتی هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار ریال تحویل مراکز خرید گنبد شد و این مراکز همچنان برای خریداری محصول گندم فعال هستند.

  • منبع خبر : ایرنا