سازمان ثبت احوال روز دوشنبه ۱۹ تیر  اعلام کرد در دو ماه نخست سال جاری، ۷۹ هزار و ۲۶۰ ازدواج و ۳۷ هزار و ۷۰۱ طلاق در سراسر کشور ثبت شده است.

سازمان ثبت احوال روز دوشنبه ۱۹ تیر  اعلام کرد در دو ماه نخست سال جاری، ۷۹ هزار و ۲۶۰ ازدواج و ۳۷ هزار و ۷۰۱ طلاق در سراسر کشور ثبت شده است.