۶.۲ میلیون مترمکعب آب باران چند روز گذشته به سدهای این استان وارد شد که بیشترین آن مربوط به سد گلستان گنبدکاووس با پنج میلیون متر مکعب بوده است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: ۶.۲ میلیون مترمکعب آب باران چند روز گذشته به سدهای این استان وارد شد که بیشترین آن مربوط به سد گلستان گنبدکاووس با پنج میلیون متر مکعب بوده است.

شعبان رسولی: پس از سد گلستان، سد وشمگیر با ۶۰۰ هزار مترمکعب، سد بوستان با ۵۰۰ هزار مترمکعب و سد کوثر با یکصد هزار مترمکعب در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: هم اکنون حجم آب ذخیره شده در ۱۴ سد موجود در گلستان حدود ۶۳ میلیون مترمکعب معادل ۲۵.۸ درصد مخزن آنهاست که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.

به گفته رسولی سال گذشته در این موقع سدهای گلستان ۷۶ میلیون مترمکعب آب داشتند که معادل تقریبی ۳۱ درصد ظرفیت کل مخازن آنها را شامل می‌شود.

  • منبع خبر : ایرنا