بذر گندم کمبود | پایگاه اخبار گنبد
کشاورزان گندم مصرفی خود را نفروشند 06 آبان 1399
محدودیت بذر گندم

کشاورزان گندم مصرفی خود را نفروشند

مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس گفت: با توجه به کاهش مقدار نهاده‌های زراعی در حوزه گندم و جو به ویژه گندم توصیه می‌شود کشاورزان گندم مصرفی خود را نفروشند