سهمیه نفت سفید - پایگاه اخبار گنبد
برای ثبت نام سهمیه نفت سفید، به مراجعه حضوری نیاز نیست +فیلم ۰۷ آذر ۱۴۰۱
مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان

برای ثبت نام سهمیه نفت سفید، به مراجعه حضوری نیاز نیست +فیلم

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان گفت: برای ثبت نام سهمیه نفت سفید، نیاز به مراجعه حضوری نیست.