سیل گلستان - پایگاه اخبار گنبد
لحظات دلهره آور و نجات افراد گیرافتاده در سیل مراوه تپه استان گلستان ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
دهیاری که دل به دریا زد

لحظات دلهره آور و نجات افراد گیرافتاده در سیل مراوه تپه استان گلستان

لحظات دلهره آور و نجات افراد گیرافتاده در سیل مراوه تپه استان گلستان