صنایع گلستان - پایگاه اخبار گنبد
بیش از ۹۶ درصد صنایع گلستان مربوط به بخش خصوصی است ۰۲ آبان ۱۴۰۱
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان

بیش از ۹۶ درصد صنایع گلستان مربوط به بخش خصوصی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: بیش از ۹۶ درصد صنایع گلستان مربوط به بخش خصوصی است و صنایع دولتی خیلی در صنعت استان دیده نمی شوند.