والیبال نشسته - پایگاه اخبار گنبد
گنبدی‌ها با تیم ملی والیبال نشسته گل کاشتند. ۲۱ آبان ۱۴۰۱
ماشاءالله به قهرمانان گنبدی

گنبدی‌ها با تیم ملی والیبال نشسته گل کاشتند.

قهرمانان گنبدی؛ محمد نعمتی و جمال نظری به عنوان بازیکن و جلیل ایمری به عنوان مربی در این‌ افتخار آفرینی نقش داشتند و عضو تیم‌ ملی بودند.