کوچ عشایر - پایگاه اخبار گنبد
کوچ عشایر به مراتع استان گلستان آغاز شد ۱۶ آبان ۱۴۰۱
مدیرکل امور عشایری گلستان

کوچ عشایر به مراتع استان گلستان آغاز شد

مدیرکل امور عشایری گلستان از آغاز کوچ عشایر خراسان شمالی ، خراسان رضوی و سمنان به مراتع شرق استان خبر داد.