5 قلوهای گنبدی - پایگاه اخبار گنبد
حمایت دستگاه‌های دولتی از پنج قلوهای گنبدی ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
مدیرکل بهزیستی گلستان

حمایت دستگاه‌های دولتی از پنج قلوهای گنبدی

مسئولان قول حمایت از خانواده پنج قلوهای اهل گنبدکاووس که پنجشنبه شب به دنیا آمدند را دادند و لازم است والدین هرچه زودتر برای تحویل مدارک مورد نیاز به بهزیستی اقدام کنند.